Bizimlə
əlaqə saxlayın

LOGİSTİKA İLƏ BAĞLI SUALLAR ÜÇÜN
ƏLAQƏ SAXLAYIN

ŞEYDA NOVRUZZADƏ

+994 50 227 04 06

 

 

Forumun məzmunu haqqında suallar üçün
əlaqə saxlayın

uia@uia-archirectes.org